Какво мотивира българските CTO през 2020г? | HireHeroes.bg

94 професионалисти с top IT management профил (Head of Engineering, Head of Development, Технически директор и др.) отговарят кои са факторите, мотивиращи ги да се усъвършенстват в CTO (Chief Technology Officer) ролята си. Проучването “Friisberg Insights CTO on SPOT” на Friisberg Partners International, засяга и основните предизвикателства на тази длъжност, както и какви биха могли да са причините един CTO да мисли за смяна на работното място.

Проучването “Friisberg Insights CTO on SPOT” е проведено през Q2 на 2020 г и посочва основни изводи и тенденции, свързани със CTO ролята в технологични компании, представени в БългарияFriisberg Partners International e международна компания, създадена през 1977г и специализирана в директен подбор на ръководни позиции. 

 

Мотивация

 

От първостепенно значение за мотивацията на един CTO да продължи да се развива на текущата си позиция, всъщност е комплекс от 3 важни фактора (посочени от приблизително еднакъв брой участници в проучването). Това са естеството на работата – за 75% от отговорилите, екипът, с който се работи – 75%,  и културата в компанията (среда, ценности, атмосфера) – важна за 72%.

Следват ги фактори като естество на бизнеса, възможностите за развитие и използваните технологии. Като по-незначителни, в отговорите остават допълнителните придобивки и бонусната схема, а основното възнаграждение е фактор за едва 17% от CTO хората.

 

Предизвикателства

 

Добре, няма да ги наричаме трудности или проблеми 🙂 Но с какво се сблъскват най-често техническите директори? На първо място, за 32% от респондентите е привличането на таланти за технически и ръководни роли. Динамиката на бизнеса/промените в технологичната среда и необходимостта да държат компанията в крак с тенденциите заемат второ място с 23% от отговорите.

15 % отчитат като предизвикателство ефективното лидерство, изграждане на добра работна атмосфера и задържане на служители, а със същата тежест е и поддържането на ефективни работни операции в международна среда.

11% от участвалите в проучването намират за предизвикателство и  голямата разнородност на задачите/комплексните проекти, както и чисто организационните взаимодействия вътре в компанията.

 

Смяна на работно място

 

Какво би подтикнало професионалист на CTO длъжност да предпочете смяна на работното си място?

Оказва се, че липсата на професионално предизвикателство в работата би тласнала 79% от участниците да потърсят нови възможности. Интересно е, че 60% признават, че търсенето на по-високо възнаграждение също може да е мотив (въпреки че същият параметър не играе важна роля за дългосрочната мотивация, както посочихме по-горе!).

По-малко от половината участници в проучването определят като фактор work-life balance (47%), работа с по-интересни технологии (38%), носене на отговорност за повече хора (34%), повече функции за ролята им (26%) или по-широк географски обхват/релокация в друга държава (и двете с по 23%). Смяна на сектора на дейност е значима за едва 9%.

 

Мисия

 

Как гледат на своята роля CTO професионалистите? Провелите проучването обединяват отговорите в 4 клъстъра:

38 % считат за най-важно изграждането на устойчива IT структура (процеси, екипи, продуктивност и изпълнение) и 38% – стратегическото планиране (създаване, реализиране на бизнес и технологична стратегия, иновации, растеж). На трето и четвърто място по значимост е развитието, но веднъж в посока развитие на продукта, на бизнеса, на географската експанзия и втори път в организационен план – развитие на хората и лидерския капацитет (с по 21% от отговорите).

 

Компетентност

 

Участниците в проучването споделят и своето виждане относно развиването на личната си професионална компетентност – важно условие в среда на непрекъснати промени!  В топ 3 на ползваните методи за усъвършенстване на професионалния опит влизат: следене на конкретни Интернет сайтове, свързани с работата, четене на подходяща литература, а трето място си делят дискусиите и споделяне с колеги и участие/присъствие на конференции.

Проучването посочва като интересна зависимост и това, че един CTO ползва повече различни ресурси, за да поддържа професионалната си компетентност, ако има повече хора под свое ръководство.

 

Повече информация за участниците в проучването:

  • Почти 60% от участниците в проучването са с глобални отговорности.
  • Най-много респонденти (62%) са представители на компании в областта на софтуерната разработка, а над 17% – от IT outsourcing сферата.
  • 28% от отговорилите управляват екипи от над 50 човека.
  • 42% получават брутно месечно възнаграждение под 7000 BGN, 30% между 7К и 11К, а 27% над 11 000 BGN.

Повече и подробни резултати от проучването тук.

 

 

(Photo by Hunters Race on Unsplash)

Получавай най-полезното ни съдържание - директно в пощата си!

* indicates required
HireHeroes.bg е мрежа от много опитни IT професионалисти, които консултират свои колеги в процеса на търсене на работа. Целта ни е да се превърнем в предпочитания начин, по който IT професионалистите с 3 до 15 години опит избират следващата си работа.