Владимир Видинлиев | HireHeroes.bg

Владимир Видинлиев

Development Team Lead

Isobar Commerce

Кандидати, на които помагам: Frontend/Backend Web Developers, Team Leads, Scrum Masters

Компании, в които препоръчвам кандидати:

През 12те си години опит Владимир е преминал през различни по размер компании и проекти в IT сектора, като в последните 8 е основно концентриран върху ecommerce решенията. Интересите му са свързани с изграждането на екипи, развитие на хора и разработването на решения, свързани с иновационни технологии. С придобитите знания като софтуерен инженер, лидер и интервюиращ, той може да Ви е полезен със съвети и насоки, чрез които да намерите правилната за Вас компания.