Венера Върбанова | HireHeroes.bg

Венера Върбанова

Senior C++ Developer

Ocado Technology

Кандидати, на които помагам: Software engineers specializing in C / C++, Java, Computer Vision, Robotics , Scala, ML / AI / Data Science.

Компании, в които препоръчвам кандидати:

Венера е старши софтуерен инженер в Ocado Technology в София, работи над проекти свързани с роботизацията и машинното зрение.

Нейният професионален опит включва работа като back end софтуерен инженер за Google Maps, както и работа като full-stack софтуерен инженер за световния лидер в областта на финансовите приложения и данни, Bloomberg.

Нейното образование включва магистърска степен от Колумбийския университет в Ню Йорк, бакалавърска степен от Worcester Polytechnic Institute (WPI), и диплома от СМГ.