Тушка Дерменджиева | HireHeroes.bg

Тушка Дерменджиева

Technical Lead

ScaleFocus

Кандидати, на които помагам: Software and QA Engineers, Team Leads

Компании, в които препоръчвам кандидати:

Тушка е Technical Lead в ScalеFocus София, работи основно по проекти с Java. Има над 7 години опит в сферата, като е работила предимно като backend developer.
Интересите ѝ са насочени към работа с хора и технологии. Има афинитет към това да бъде ментор и е участвала в няколко подобни инициативи, както в компанията, за която работи, така и извън нея. Интересува се от всичко свързано със self-improvement and coaching/mentoring.
Вярва, че правилният избор на компания може да помогне на човек да разгърне максимално потенциала си.