Стоян Симов | HireHeroes.bg

Стоян Симов

CEO

App Streams Ltd

Кандидати, на които помагам: Developers, Product manager / Product Owner, Project manager, QA / QE, Team Leads

Компании, в които препоръчвам кандидати:

  •  11 години опит в областта на мобилните разработки
  •  Един от първите iOS developer-и във България с над 40 публикувани мобилни приложения
  •  Лектор в 2 iOS академии и на академия по React Native
  •  Прави подбор на кадри с интервюта и технически задания

Работил  по проекти за Coca Cola Zero Sugar, Perry – US Mobile Health Care платформа, Bynk – шведски Fintech startup, Abu Dhabi Municipalities. Създава собствен startup за обслужване на автомобили – АвтоИконом.

Вярва, че за всеки има “най-правилно” място .. и технология! Може да предложи на кандидатите, които искат да се срещнат с него адекватна оценка на пазара и конкретика на технологиите.

Преди среща с него, би искал хората да са си отговорили на въпроса – “Какво мога да дам аз и какво бих искал да получа?”