Руси Димов

Engineering Services Director

Fadata

Кандидати, на които помагам: QA Engineers, Test Automation Engineers, Performance and Security Test Engineers, DevOps Engineers and any excellence seeking professionals

Компании, в които препоръчвам кандидати:

Руси е инженеринг директор във Фадата с над 10 години опит в разработването, тестването и доставянето на софтуерни решения. Дефинира и внедрява тест стратегии в различни продуктови компании. Подпомага екипите с иновативни подходи и технологии автономно да постигат високи и качествени резултати. Разработва и внедрява релийз процеси с фокус към CI/CD.