Любослав Мицов | HireHeroes.bg

Любослав Мицов

Head of Engineering, Bulgaria

GfK

Кандидати, на които помагам: Back-end and Front-end Software Engineers, Software Architects, Quality Assurance Specialists, SREs, Team Leads, Project Managers, Scrum Masters, Product managers/Product Owners, Business Analysts, DevOps

Компании, в които препоръчвам кандидати:

Любослав има над 13 години IT опит в сферата на различни индустрии, заемайки почти всички роли в един SDLC.

Провел е над 500 интервюта в различни компании за почти всички нива под Managing Director.

Има магистърска степен по бизнес администрация, но това не го спира да е технически ориентиран и да има десетки проекти зад гърба си.

Интересува се активно от всичко self-improvement, coaching/mentoring, психология и поведенчески науки, както и от иновациите в технологиите и управленските методологии и може да ви помогне във всяка от тези области.

Как да се подготвиш за срещата си с Любослав?

1. Погледни отново как ще протече процесът като стъпки: https://hireheroes.bg/faq-candidates/ (т.8)

2. Разгледай компаниите, за които Любослав препоръчва и интересни позиции за твоя профил в тях.

3. Помисли си в каква компания искаш да работиш и да се развиваш.

4. Ако мислиш за преквалификация от една IT роля в друга, информирай се за основни отговорности и необходими умения за желаната роля.

5. Сподели с Любослав, ако вече си направил/а самостоятелна кандидатура към някоя компания – към нея по линия на процеса не можем да изпратим препоръка.