Ивелина Николова | HireHeroes.bg

Ивелина Николова

NLP Engineer

Ontotext; IICT-BAS

Кандидати, на които помагам: Хора с интерес към ОЕЕ, data science, back-end и front-end с интерес към решения свързани със семантичните технологии, Architects, Product managers/Product Owners, Project managers, Team Leads

Компании, в които препоръчвам кандидати:

Ивелина съчетава интересите си към софтуерните приложения в областта на обработката на естествен език (ОЕЕ) и науката, като споделя времето си между разпознатия лидер в семантичните технологии Онтотекст и ИИКТ-БАН. В Онтотекст освен работата като разработчик на ОЕЕ решения, тя организира обученията, които фирмата провежда пред свои клиенти на теми, свързани с ОЕЕ и семантични технологии. Ивелина участва и в екипа на курса по обработка на естествен език във ФМИ, СУ и е организатор на една от най-разпознатите в световен мащаб конференции за ОЕЕ – RANLP. Ивелина познава в голяма степен компаниите предлагащи ОЕЕ решения и тези, които ползват ОЕЕ за подобряване на техните услуги.