Димитър Иванов | HireHeroes.bg

Димитър Иванов

Senior Software Engineer

Кандидати, на които помагам: Java; Java базирани технологии; Backend позиции; Без Full stack и UI

Компании, в които препоръчвам кандидати:

Димитър в ежедневната си работа ръководи два екипа, занимаващи се с IoT разработки. Въпреки ръководната си роля, той прекарва доста от времето си в писане на код, рамо до рамо с разработчиците. Богатият му опит като лектор на български и международни конференции се отразява в добри комуникативни умения. С повече от 9 години технологичен опит, Димитър винаги се старае да има както цялостен, така и задълбочен поглед върху технологиите на пазара.