Боян Шейтанов | HireHeroes.bg

Боян Шейтанов

Team Lead

Astea Solutions

Кандидати, на които помагам: Всички длъжности, без значение от технологиите: Developers, UX designers, QA engineers, Team Leads, Business Analysts, DevOps, Product managers/Product Owsners, Project Managers, System administrators

Компании, в които препоръчвам кандидати:

Боян е team lead с над 10-годишен опит в софтуерната разработка, като е заемал почти всички възможни позиции в сферата: разработчик, бизнес анализатор, UX дизайнер, QA инженер, team lead, мениджър. Понастоящем ръководи проект с 20-членен екип, а от 4 години е в основата на организацията на ежегодна технологична конференция в София. Извън проектната си роля участва в процесите на подбор, вътрешнофирмените обучения, маркетинг, продажби и какво ли още не.