Борис Странджев | HireHeroes.bg

Борис Странджев

CEO

Qualifast

Кандидати, на които помагам: Android / iOS, Java Backend, DevOps, Automation engineers, ML engineers

Компании, в които препоръчвам кандидати:

Борис е CEO на Qualifast. Той е ръководител, мениджър и архитект, специализиран в разработката на мобилни приложения, но също, в последните години, ефективна доставка на софтуер. Преследвайки желанието си да види по-развито ИТ общество в България той организира GDG Sofia и WTM Sofia, като е водил сесии в множество различни събития.