Често Задавани Въпроси – Hire Heroes | HireHeroes.bg

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ /HIRE HEROES/

1. Кой може да стане Hire Herо и на какви критерии трябва да отговаря?

Hire Heroes са опитни и действащи IT специалисти, които отговарят на изискванията на HireHeroes.bg. Критериите за Hire Heroes са меки и твърди. Взели сме решение тези критерии да не са обявени публично с цел избягване на социално пожелателно поведение от Hire Hero кандидати. Освен това разчитаме на препоръки от настоящи Hire Heroes. При желание да кандидатствате за Hire Hero, свържете се с нас, за да насрочим среща.

2. Всички Hire Heroes ли трябва да имат публичен профил?

Публичният профил не е задължителен и се активира по желание на Hire Hero. Вариант е също Hire Hero да има непубличен профил. В този случай той може да прави препоръки на IT специалисти от професионалната си мрежа.

3. Какви са размерите на бонусите за успешна препоръка на Hire Heroes и кога се получават?

3 000 лева /нето/ за кандидати с над три години опит на позиция, подобна на позицията, за която са наети. Бонусът се получава 15 дни след задължително изтичане на изпитателния срок на наетия кандидат, който срок е не по-голям от 6 месеца от стартиране на трудовия му договор. Бонусът е еднакъв и не зависи от компанията наела кандидата.

4. Мога ли да работя като Hire Hero само когато имам възможност?

Няма норма на работно време, която да задължава Hire Heroes да работят, когато не искат или нямат възможност. Държим, все пак, след поемането на ангажимент към кандидата, Hire Heroes да бъдат коректни в комуникацията си и да съдействат в процеса на препоръка съобразно установените срокове.

5. Как Hire Heroes избират компаниите, на които да препоръчват кандидати?

След като Hire Hero се запознае със желанията и уменията на кандидатите, Hire Heroes избират компаниите съобразно преценката им дали конкретен кандидат ще бъде подходящ за определена компания или не. Всеки Hire Hero има своите специфични познания за компаниите в IT бранша, тяхната култура, използвани технологии, начин на работа и др. На база на познанията си за кандидата от една страна и компаниите от друга, Hire Hero може да направи препоръка в компания, която счита за подходяща за кандидата и където кандидатът е изявил желание да бъде препоръчан. Не можем да правим препоръки в компании, в които кандидатът е кандидатствал самостоятелно, пряко или през трета страна, в рамките на последните 12 месеца.

6. Задължени ли са Hire Heroes да съветват всички кандидати свързали се с тях?

Не, но следва да уведомят кандидатите дали ще работят с тях в срок от 2 дни. Качествената и своевременна комуникация е в основата на добрите взаимоотношения. 

7. Задължени ли са Hire Heroes да препоръчват всички кандидати, които са съветвали?

Не, не са. Насърчаваме Hire Heroes да правят препоръки, когато имат увереност за адекватността на препоръката, както за кандидата, така и за компанията. Важен принцип е прозрачността и Hire Hero може да препоръча кандидат, като е открит и честен за силата на препоръката, както към кандидата, така и към компанията.

8. Мога ли да направя препоръка на кандидат към дадена компания, ако не съм напълно сигурен дали кандидата е най-подходящ за компанията.

Можете, като имате предвид, че успешните препоръки се отразяват положително на Вашия Hire Hero рейтинг. Същевременно, всяка компания има своя интервю процес, където текущо да прецени дали кандидатът е подходящ за нея и той да прецени дали желае да работи там.

9. Какво трябва да включва една препоръка?

CV, профил на кандидата и отговор на въпросите защо Hire Hero счита, че кандидатът е подходящ за конкретната позиция и компания.

10. Какъв е процесът на препоръчване на кандидат?

1.) Кандидатът и Hire Hero се свързват и уточняват компании и позиции, където кандидатът би се чувствал най-добре, би бил подходящ и търсен.
2.) Hire Hero изготвя профил и препоръка за кандидата, която бива изпратена до желаната компания (общо до 3 компании за един Hire Hero). Не можем да правим препоръки в компании, в които кандидатът е кандидатствал самостоятелно, пряко или през трета страна, в рамките на последните 12 месеца.
3.) Компанията оценя кандидатурата и препоръката и решава дали да покани на интервю кандидата. В поканата ще са включени конкретните свободни позиции, отговарящи на профила на кандидата, заедно със информация за интервю процеса.

11. С кои компании работите?

Текущ списък с компаниите може да видите тук. Добавяме нови компании всяка седмица, като приотизираме срещи с компании, към които вече има запитвания и подходящи кандидати. Hire Heroes, които са ги избрали в техният списък с топ компании, ще ги насочват към компании, в които имат увереност да правят стойностни препоръки. За повече информация можете да се свържете с нас.