company- Enhancv | HireHeroes.bg

Enhancv

 

Продуктова компания | София, България

 

Enhancv разработва уеб-базирана платформа, която помага на амбициозни професионалисти да спечелят вниманието на работодателите и да стигнат до желаната позиция. Учим потребителите как да създадат качествено CV, което разкрива пълния им потенциал, с примери, съвети и предложения в реално време.

Профил на компанията: https://dev.bg/company/enhancv/

необходима информация от кандидатите

Github профил (или алтернатива),
LinkedIn профил

стъпките на процеса на подбор:

1. Screen interview (1 hour)
2. Assignment (3-4 hours)
3. Primary Interview (2 hours)
(*if needed* 4. Follow-up interview)