SBTECH

Продуктова компания | София и Пловдив, България

SBTech е основана през 2007 година и се стреми да помага чрез софтуерни решения бизнеса в сферата на онлайн спортните залагания и игри.

Профил на компанията: https://dev.bg/company/sbtech/

необходима информация от кандидатите

GitHub профил; С какви технологии иска да се развива;

стъпките на процеса на подбор:

Зависи от опита и позицията на кандидата. Обикновено протичат в рамките на около 1 седмица с 2 интервюта в офиса ни.